ReserveerReserveer
Onze gasten hebben ons beoordeeld met 9 Alle referenties bekijken
Datum en weer
0
Mijn winkelmandje
Er zit helemaal niks in jouw winkelmandje.
Vragen of hulp nodig bij je bestelling?
Neem contact met ons op via de website.

AVG Privacy Statement

Privacyverklaring Sauna de Heuvelrug, Veenendaal
We streven naar een ontspannen verblijf voor al onze gasten. Respect voor uw privacy en een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel. Om dit te kunnen realiseren, hebben we persoonsgegevens van u nodig. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We zorgen ervoor dat we hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten wij u weten hoe onze omgang is met uw persoonsgegevens en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens? Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.
Onze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:
1. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.
Wij willen u graag goed van dienst zijn en om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam
Geboortedatum
Adres
IP-adres
Postcode
Gebruikersnaam
Woonplaats
Gebruikslogs
E-mailadres
Taal
Telefoonnummer
Nationaliteit
Kenteken
Bedrijfsnaam
Geslacht
Bezoekershistorie
BTW-nummer
Dieetwensen, speciale data
2. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die vermeld staan in deze privacyverklaring. Zo verkopen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet aan andere partijen.
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt om een dienst bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden.
Hierbij moeten we aangeven dat de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
a. Het belangrijkste is dat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Hiervoor hebben we in eerste instantie uw persoonsgegevens nodig. Wij zullen deze persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde gebruiken. Uw telefoonnummer wordt gebruikt om uw reservering te kunnen bevestigen en/of overleggen en voor controle op het proces. Tevens zullen wij dit gebruiken wanneer er kort voor aankomst essentiële zaken zijn om aan u te melden.
Als u bij ons een reservering maakt en/of verblijft.
b. Wij willen onze gasten graag goed informeren bij hun verblijf. Als u een reservering bij Sauna de Heuvelrug maakt, dan houden wij u op de hoogte via de e-mail over de status van de reservering. Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw reservering te kunnen bevestigen, en voor controle op het proces. Na afloop van het verblijf kunnen we u nog mailen in het kader van kwaliteitsonderzoek en voor nazorg.
Als u bij ons een reservering maakt en/of verblijft.
c. Wij houden u met uw toestemming graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Sauna De Heuvelrug. Daarnaast brengen wij u periodiek op de hoogte van onze dienstverlening.
Alleen met uw toestemming
d. We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor u te houden. Zo gebruiken wij uw gegevens om zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website en online kanalen te presenteren.
Als u onze website en/of online kanalen bezoekt.
e. Als u vragen of klachten heeft, dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen uw persoonsgegevens nodig.
Als er specifieke vragen of klachten zijn.
f. Als wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij u van te voren om uw toestemming.

3. Wij houden u graag op de hoogte van interessante informatie over voor u relevante diensten van Sauna de Heuvelrug.
Wij kunnen u relevante informatie sturen over eigen diensten, wanneer u heeft aangegeven deze informatie te willen ontvangen. Uiteraard pas nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt zich hiervoor altijd afmelden. Wij bieden u altijd de mogelijkheid om voor deze berichtgeving uit te schrijven wanneer u wilt. Bij mailings kunt u dit bijvoorbeeld doen door te klikken op ‘afmelden’ onderaan de mailing.
4. Wij willen u graag diensten op maat aanbieden, wat wij doen door het tonen van zo relevant mogelijke informatie op onze websites en online kanalen.
Wij willen u graag extra goed van dienst zijn en de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van onze diensten zoveel mogelijk vergroten. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te tonen waarvan wij denken dat u ze interessant vindt. Daarnaast gebruiken wij uw persoonlijke voorkeuren om relevante inhoud op de website te presenteren.
Als u een website bezoekt is het fijn om direct de voor u relevante en interessante informatie getoond te krijgen. Daar helpen wij graag aan mee. Op basis van de eerder genoemde persoonsgegevens kunnen wij bijvoorbeeld besluiten de inhoud van de website op uw voorkeuren aan te passen.
Door middel van het verzamelen, analyseren en combineren van uw persoonsgegevens stellen wij een persoonlijk profiel op. Dit wordt ook wel profilering genoemd. Met profilering kunnen wij bepaald gedrag dat samenhangt met uw persoonlijkheid inschatten om u bijvoorbeeld op maat gemaakte diensten te kunnen leveren. Door het gebruik van uw profiel kunnen wij persoonlijke advertenties op onze website laten zien of persoonlijke aanbiedingen toesturen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.
5. Wij maken gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van de door u gevraagde dienst. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.
Bij een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen. In dat geval kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met deze partijen delen. De meeste externe partijen ondersteunen ons met het leveren van de door u gevraagde dienst. In sommige gevallen kan het gaan om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten. Met deze partijen hebben wij goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.
Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe partijen in de volgende categorieën: betaalproviders, externe dienstverleners en data bewerkingspartijen. 6. Om onze websites constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website (Cookies).
Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de websites zijn:
-Het aantal bezoekers per dag(deel)
-De gemiddelde verblijfsduur op de website
-Het aantal ‘clicks’ voordat een dienst wordt aangeschaft
-De instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw website bezoek bij Sauna de Heuvelrug te volgen is.
Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren.
7. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn.
8. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Diensten zijn zodanig ingericht dat er een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Sauna de Heuvelrug hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie.
Sauna de Heuvelrug biedt de mogelijkheid om via partners reserveringen te maken voor een bezoek aan onze sauna. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.
9. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.
Op basis van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.
Contact
Als u opmerkingen of vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, dan kunt u contact met ons opnemen:
Sauna de Heuvelrug VOF
Ter attentie van afdeling administratie
Dijstraat West 189 3906 WR Veenendaal
Of stuur een e-mail naar: administratie@saunadeheuvelrug.nl
Nieuwsbrief

Wilt u niets missen? Blijf op de hoogte van de nieuwe acties, de
laatste arrangementen en de scherpste aanbiedingen